روغن گردشی
APPCOLUB CIO

کارایی
 • تمام سیستم های گردشی
 • روان کاری دنده و یاتاقان  هایی که نیاز به ادتیو ضد سایش و EP  نباشد 
 • روان کاری سیستم های هیدرولیک  

مزایا
 • افزایش عمر مفید روغن
 • محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی                               
 •  پایداری  در براب اکسایش                
 • بی اثر بر آلیاژ های مس و کاهنده خاصیت کاتالیستی این فلزات 
 • شاخص  ویسکوزیته بالا و نقطه ریزش پایین (مناسب هوای سرد)       
 • عدم اختلاط با آب        

استانداردهای بین المللی
 • (DIN 51524 PART -1 (HL 

        


جدول مشخصات
 
                                روش آزمون
 ISO درجه  22 32 46 68 100 150     220     320    460       
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c 22 32 46 68 100 150 220 320 460 ASTMD-455
شاخص گران روی VI 100 100 95 95 95 95 95 95 95 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 180 197 210 219 231 237 243 246 249 ASTMD-92
°C  نقطه ریزش 30- 30- 27- 24- 21- 18- 15- 12- 9- ASTMD-97
دانسیته در 15°C, Kg/m3 865 870 870 880 885 890 895 895 900 ASTMD-1298
شاخص فیلتراسیون (IF) - - - - - £ £ £ £ ASTMD 1401
خوردگی مس در 100 CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A ASTMD-1401
مقاومت در برابر زنگ زدگی PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS ASTMD-655-B
 •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.