گریس لیتیوم فول سینتتیک
APPCOLUB FSG.MP

کارایی

 

  • روان کاری سطوح پلاستیک برروی فلزات آهنی و غیر آهنی روان کاری بوش های راهنما 
  • سیستم های با دور بالا تجهیزات سرد خانه ای و برودتی 
  • سیستم های قفل درب سیستم های قفل مرکزی 
  • سیستم های باز و بست  پنجره ای سان روف ، تنظیم صندلی، قفل کن چرخ ها سیستم های ترمز 

مزایا

 

  • قابل  استفاده در سیستم های مرکزی پمپ کننده طول عمر خیلی بالاو استفاده در زمان های  خیلی طولانی
  • دامنه کاربرد با رنج دمایی خیلی بالا (از دما های خیلی پایین تا دما های خیلی بالا ) 
  • پایداری در برابر اکسیداسیون 
  • پایداری برشی و ارتعاشی  مناسب 

استانداردهای بین المللی

 

  • VW-TL 778A,FORD WSD-MIC 234-A2.GM 9986248

جدول مشخصات
         روش آزمون   
درجه NLGI                  2                                         3                        ASTMD-217
تغلیظ کننده 

 Special Lithium Soap

Special Lithium Soap

  --------
نوع روغن پایه سینتتیک سینتتیک --------
(0.1mm) 25ºC نفوذپذیری در 265-295 220-250 ASTMD-217
 (min)°C  نقطه قطره ای شدن 190< 190< DIN 2176
محدوده دمای کاری 50/140- 50/140- -------
ظاهر صاف صاف مشاهده ای
خوردگی آلومینیوم / مس - - --------
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40 320 320 ASTM D-455
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 100 16 16 ASTM D-455
تست ضد خوردگی  -            -             DIN51802
  •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.