گریس کمپلکس کلسیوم سولفونات
APPCOLUB CSUCG

کارایی

 

 • چند منظوره جهت مصارف صنعتی 
 • جهت روان کاری یاتاقان های تخت،غلطکی و بلبرینگ هایی که در شرایط Vibration یا لرزش کار می کنند 
 • مناسب جهت یاتاقان ها و بلبرینگ هایی که در اثر بار زیاد دچار صدمه و آسیب شده اند   

مزایا

 

 • قابل استفاده در سیستم های مرکزی پمپ شونده به دلیل توزیع مناسب
 • مقاوم در برابر فشار و جلوگیری از سایش
 • محافظ در برابر خرابی دائمی سطوح یاتاقان ها و بلبرینگ ها در برابر فشار های بسیار بالا
 • مقاوم در برابر آب و بخارات داغ 
 • پایداری در برابر نیرو های برشی 
 • مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی 
 • عاری از سرب

استانداردهای بین المللی

 

 • TSO6743-9:L- XBEEB-00,0,1,2

جدول مشخصات
 
          روش آزمون
درجه NLGI 00                              0                      1            2        ASTMD-217
تغلیظ کننده 
Calcium Complex Sulphonate
Calcium Complex Sulphonate

Calcium Complex Sulphonate

Calcium Complex Sulphonate   --------
نوع روغن پایه مینرال /سینتتیک  مینرال / سینتتیک مینرال / سینتتیک مینرال / سینتتیک  --------
(0.1mm) 25ºC نفوذپذیری در 400-430 355-385 310-340 265-295 ASTMD-217
 (min)°C  نقطه قطره ای شدن >230 >230 250< 250< DIN 2176
محدوده دمای کاری 20/150- 20/150- 20/160- 20/160- -------
ظاهر صاف صاف صاف صاف مشاهده ای
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40ºC 480< 480< 150 120 ASTM D-455
Timken Ok Lood KG  20 20 15 16 ASTMD-2509
 •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.