روغن حل شونده چند منظوره میکرو امولسیون بدون مواد کلره  (آب صابون )

روغن حل شونده چند منظوره میکرو امولسیون بدون مواد کلره (آب صابون )

روغن حل شونده چند منظوره میکرو امولسیون بدون مواد کلره (آب صابون )
APPCOLUB Emo

کارایی
 • مورد استفاده در انواع عملیات ماشین کاری
 • مصرف آسان (قابلیت اختلاط راحت با آب)
 • قابلیت پخش شدن بسیار خوب به روی فلزات
 • محافظت در برابر خوردگی از اجزای ماشین کاری شده و خود سیستم
 • ضد کف و مقاوم در برابر رشد باکتری
 • پایداری در طول زمان (کاهش زمان تعویض)
 • خنک کنندگی عالی و ضد خوردگی
 • نسبت های اختلاط حدودی برای سنگ زنی 4% ، ماشین کاری نیمه سخت 5% تا 7% و ماشین کاری سخت 6% تا 9% می باشد .

مزایا
 • ماشین کاری های شرایط سخت
 • انواع ماشین کاری در انواع فلزات آهنی و غیرآهنی
 • استفاده در عملیات سنگ زنی و تراش سیلندر

استانداردهای بین المللی
 • ISO L - MAE

جدول مشخصات
      روش آزمون
خواص عمومی Saturation 5% Solution  
ظاهر CTS -40C .... milky مشاهده ای
دانسیه در kg/m 15C 990 .... ISO 3675
کینماتیک ویسکوزیته 126 .... ISO 3104
  - 9.1 NFT 60193
ضریب تصحیح رفرکتومتری 1.25 1.26 ....

نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.