روغن توربین
APPCOLUB TURBO

کارایی
 • توربین های گازی ، بخار و آب 
 • خطوط انتقال گاز و ...
 • سیکل های ترکیبی نیروگاه های تولید برق 

مزایا
 • پایداری در برابر اکسایش و حرارت 
 • قابلیت جداسازی هوا 
 • مقاوم در برابر ایجاد کف 
 • مفاوم در برابر ایجاد رسوب و آلودگی در سیستم 
 • پایدار در برابر زنگ زدگی و خوردگی 
 • عدم اختلاط با آب 
 • طول عمر زیاد سیستم 

استانداردهای بین المللی
 • GENERAL ELECTRIC GEK-32568C
 • DIN 515151
 • BS 489:1999
 • ALSTHOM ATLANTIQUE NBA P50001