روغن کمپرسور (فول سینتتیک)
APPCOLUB FSCOMO

کارایی
 • کمپرسور های هوایی اسکرو  
 • کمپرسور های رو کاری پره ای کشویی 
 • کمپرسور ها ی توربوشارژ در موتور های دیزل 

مزایا
 • شاخص گرانروی بالا                     
 • خواص ضد سایش و ضد زنگ عالی                                
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی 
 • محافظت در برابر خوردگی 
 • خواص فراریت بسیار پائین           
 • خاصت روان کاری سطحی بسیار عالی 
 • محدوده دمای کابردی از (30- تا °120)   

استانداردهای بین المللی
 • DIN 51506 –VDL        
 • ISO 6743-DAJ

جدول مشخصات
 
                          روش آزمون
 ISO درجه  22 32 46 68 100 150  
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c 22 32 46 68 100 150 ASTMD-455
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.100°c 4.8 6 7.8 10.4 14 19.5 ASTMD-455
شاخص گران روی VI    140       140       140       140     140   145 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 218 230 240 255 265 270 ASTMD-92
°C  نقطه ریزش 50- 50- 45-> 45-> 40- 40- ASTMD-97
تست FzG A/16.6/90 12 12 12< 12< 12< 12< CEC-L-07-A-95
مقاومت در برابر زنگ زدگی  PASS PASS PASS PASS PASS PASS ASTMD-130
دانسیته در            kg/m3 830 843 843 845 847 848 ASTM D-1298
 •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

 

 

                          روش آزمون
 ISO درجه  68 100 150 220 320 460 680  
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c 68 100 150 220 320 460 680 ASTMD-455
شاخص گران روی VI 95 95 95 95 95 95 95 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 210 219 234 240 246 246 248 ASTMD-92
°C  نقطه ریزش 24- 21- 18- 15- 12- 9- 9- ASTMD-97
دانسیته در 15°C, Kg/m3 888 885 895 900 900 905 922 ASTMD-1298
خوردگی مس در 100 CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A ASTMD-130
 •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.