روغن هیدرولیک ضد آتش (پایه گلایکول /آب )
APPCOLUB HFCR

کارایی
 • مناسب جهت سیال هیدرولیک در جایی که ریسک آتش سوزی می باشد 
 • در صنایع ذوب ، فلزی یا معدنی
 • تونل ها و محفظه های کاملا بسته

مزایا
 • خواص ضد سایش عالی 
 • عملکرد عالی و پایین اوردن هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • کارکرد در دمای55°C  و تحمل شوک هایی تا  45°C

استانداردهای بین المللی
 • (ISO 6743-4(1999
 • (ISO 12922(1999   
 •  DIN 510502 HFC 46       
   
   

جدول مشخصات
 
   

روش ازمون

درجه ISO 46 ASTMD-455
گران روی کینماتیک درCST-20°c 1885 ASTMD-455
گران روی کینماتیک در CST   0°c 365 ASTMD-455
گران روی کینماتیک در CST 20°c 115 ASTMD-455
گران روی کینماتیک در CST 40°c 46 ASTMD-455
ظاهر قرمز شفاف مشاهدهای
نقطه ریزش C° 55- ASTMD-97
دانسیته در /15°C ,kg         1055 ASTMD-98

نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.