روغن هیدرولیک (با شاخص ویسکوزیته بالا)
APPCOLUB HVO

کارایی
 • مناسب  جهت انواع سیستم های هیدرولیک که تحت فشار بالا و دمای بالا کار می کنند 
 • مناسب جهت تجهیزات عمرانی ، کشاورزی ، حفاری، حمل و نقل و دیگر صنایع

 •  

  مناسب جهت سیستم های هیدرولیک که در محدوده تغییرات دمایی خیلی بالادر محیط های بیرونی کار می کنند و به آسانی حتی در دما°C  30-    استارت  می خورند 


   

مزایا
 • شاخص ویسکوزیته  خیلی بالا                 
 • پایداری عالی در برابر شیرینگ(shear )   
 • پایداری حرارتی خیلی عالی                    
 • پایداری در برابر اکسایش که موجب طول عمر تجهیزات می گردد        
 • جلوگیری از ساییدگی قطعات که موجب طول عمر تجهیزات می گردد 
 • پایداری عالی هیدرولیک و قابلیت فیلتراسیون حتی در مجاورات با آب
 • پایداری در برابر زنگ زدگی و خوردگی
 • آزاد سازی عالی هوا و خاصیت ضد کف
 • نقطه ریزش خیلی پایین
 • عدم اختلاط با آب

استانداردهای بین المللی
 • AFNOR NFE48-603 HV      
 •  ISO 6743/4 HM  
 • DIN  51524  P3 HVLP 
 • DENISON HF 0-HF2
 • VICKERS M-29 50S, -1-286S  
 • CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70       

جدول مشخصات
 
               روش آزمون
 ISO درجه  15 22 32 45 68 100  
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c 15 22 32 45 68 100 ASTMD-455
شاخص گران روی VI 150 165 160 160 160 160 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 174 202 208 215 220 230 ASTMD-92
°C  نقطه ریزش 42- 42- 39- 39- 39- 36- ASTMD-97
دانسیته در 15°C, Kg/m3 858 861 870 874 882 885 ASTMD-1298
شاخص فیلتراسیون (IF) 1.05 1.02 1.09 1.02 1.09 1.05 VFE-48
خوردگی مس در 100 CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A CLASS 1A ASTMD-130
 •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.