تاریخچه آذر پترو پژوهش

تاریخچه آذر پترو پژوهش

تاریخچه آذر پترو پژوهش

شرکت آذرپتروپژوهش از سال 1376 مطالغات خود را در زمینه روان کارها شروع کرده و پس از سپری شدن 7 سال مطالعات و تولیدات آزمایشگاهی انجام گردید . و در اواخر سال 81 تجاری سازی محصولات شروع گردید و در سال 1383 برند تجاری APPCOLUB ثبت و وارد بازار گردید  . سیاست شرکت از همان ابتدا تولید محصولات وارداتی و بومی سازی بوده که به لطف خدا این شرکت  موفق به تولید بسیار از روان کارهای وارداتی گردیده است و در این مسیر گام بر می دارد .