تولید گریس چرخ دنده های باز برای اولین بار در کشور

تولید گریس چرخ دنده های باز برای اولین بار در کشور

تولید گریس چرخ دنده های باز برای اولین بار در کشور

APPCOLUN SSOGO 550 روغن عملیاتی برای راندن دنده های باز در سیستم های غوطه وری ، اسپری یا گردشی می باشد . برای دماهای نرمال رو به بالا مورد استفاده قرار می گیرد . این روغن با کاربرد آسان عاری از فلزات سنگین ، کلر ، حلال ها ، آسفالت و ذرات جامد می باشد . بواسطه چسبندگی و پوشش دهی بالا بر روی سطوح فلز و حفاظت از پهلوی دنده ها ، هزینه نگهداری پایین می باشد . رنگ محصول نسبتاً روشن و شفاف می باشد که این باعث دیدن سطح دنده های محرک می گردد .

کاربرد :

  • طراحی جهت روان کاری دنده های باز بزرگ درایو کوره های مقدماتی
  • آسیب های لوله ای ، ادوات و ماشین آلات مورد استفاده در حفاری
  • مورد استفاده در صنایع سیمان ، آهک ، گچ ، شیمیایی و نیروگاه
  • همچنین در آسیاب های کاغذ ، محصولات شکر و تکنولوژی های دریای

انبارداری :

  • این محصول باید حتما در محوطه بسته و دور از تابش مستقیم یا حرارت نگهداری شود .(بخاطر طول عمر بالا)
 
    روش آزمون
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40 CST       17000        ASTM D-455
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 100 CST   550  ASTM D-455
شاخص گرانروی VI 180 ASTM D-2270
رنگ قهوه ای - شفاف مشاهده ای
بافت هموژن --------
نقطه اشتعال C° 200≤ ASTM D-92
نقطه ریزش C° 0 ASTM D-97
محدوده دمای کاربردی در سیستم های اسپری C° 15-120 --------
محدوده دمای کاربردی در سیستم های غوطه وری C° 15-120 --------
محدوده دمای کاربردی در سیستم های گردشی C° 15-80 --------
کاربرد فیلم روان کننده C° 30≤  
پایداری حرارتی فیلم روان کننده C°          120≥  
تست FOUR BALL EP بار جوشی  8000≤ DIN 51350 PART 2
FZG  تست درگیری دنده A/8.3/90 12 ISO 14635-1
دانسیته در دمای C°20   g/cm3 0.92 ASTM D-1298
  •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.